Vozidlo ADMM ZC-982AH (Karosa LC 735.40)

EČV (ŠPZ) ZH 80-68 1992 - 2004 u Štátne Lesy SR
ZC-982AH 2004 - 2006 u Štátne Lesy SR a ADMM
Aktuálny stav vyradený
Výrobca Karosa
Typ LC 735.40
Výrobné číslo 23173
VIN TMKL73540JM023173
Rok výroby 1988
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. Smrečina dodaný: 1988 zaradený: 1988 odstavený: 1992 vyradený: 1992
2. Štátne Lesy SR dodaný: 1992 zaradený: 1992 odstavený: 11/2006 vyradený: 11/2006
OZ Žarnovica 1992 - ?
prenajatý ADMM, predtým Marek Moravčík - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA dodaný: ? zaradený: ? odstavený: 2006 vyradený: 2006
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 1/2006 vyradený: 1/2006
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. Smrečina dodaný: 1988 zaradený: 1988 odstavený: 1992 vyradený: 1992
2. Štátne Lesy SR dodaný: 1992 zaradený: 1992 odstavený: 11/2006 vyradený: 11/2006
OZ Žarnovica 1992 - ?
prenajatý ADMM, predtým Marek Moravčík - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA dodaný: ? zaradený: ? odstavený: 2006 vyradený: 2006
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 1/2006 vyradený: 1/2006
Doplňujúce informácie Vozidlo na začiatku roka 2006 jazdilo u SAD Zvolen na MHD Banská Bystrica.
Posledná aktualizácia vozidla: 20. 6. 2019.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.