Vozidlo Arriva Praha #9517 (SOR NB 18 City)

EČV (ŠPZ) 3E6 0989 2008 - 2010 u SOR Libchavy
6U0 1782 2010 - dosud u Arriva Teplice a Arriva Praha
Interné evidenčné číslo 1242IV 2/2015 - 2015 u Arriva Praha
9517 2015 - dosud u Arriva Praha
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca SOR
Typ NB 18 City
Výrobné číslo 2
Rok výroby 2008
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SOR Libchavy dodaný: 2008 zaradený: 2008 odstavený: 2010 vyradený: 2010
zapožičaný DP Bratislava dodaný: 5/2009 zaradený: 5/2009 odstavený: 5/2009 vyradený: 5/2009
zapožičaný DP Prešov dodaný: 5/2009 zaradený: 5/2009 odstavený: 6/2009 vyradený: 6/2009
vozovňa Šarišské Lúky 2009 - 2009
2. Arriva Teplice dodaný: 2010 zaradený: 2010 odstavený: 12/2014 vyradený: 2/2015
3. Arriva Praha dodaný: 2/2015 zaradený: 2/2015
Praha-Satalice 2/2015 - dosud
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SOR Libchavy dodaný: 2008 zaradený: 2008 odstavený: 2010 vyradený: 2010
zapožičaný DP Bratislava dodaný: 5/2009 zaradený: 5/2009 odstavený: 5/2009 vyradený: 5/2009
zapožičaný DP Prešov dodaný: 5/2009 zaradený: 5/2009 odstavený: 6/2009 vyradený: 6/2009
vozovňa Šarišské Lúky 2009 - 2009
2. Arriva Teplice dodaný: 2010 zaradený: 2010 odstavený: 12/2014 vyradený: 2/2015
3. Arriva Praha dodaný: 2/2015 zaradený: 2/2015
Praha-Satalice 2/2015 - dosud
Poznámka 2. prototyp NB18.
Posledná aktualizácia vozidla: 19. 3. 2018.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.