Slovak Lines: autobusy Setra S 515 HD

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-001OH
WKK41021013120157
Setra S 515 HD 2016
(3/2017)
[3/2017]
(4/2022)
4/2022
 
zobraziť
BL-046UJ
WKK41021013122371
Setra S 515 HD 2017
(11/2018)
[11/2018]
(4/2022)
4/2022
 
zobraziť
BL-800VN 2519
WKK41021013125688
Setra S 515 HD 2018
(5/2019)
[5/2019]
(5/2022)
5/2022
 
zobraziť
BL-806VN 2520
WKK41021013125697
Setra S 515 HD 2018
(5/2019)
[5/2019]
(8/2022)
8/2022
 
zobraziť
BL-857VM 2758
WKK41021013127237
Setra S 515 HD 2019
(6/2019)
[6/2019]
(8/2022)
8/2022
 
zobraziť
BL-918XA 2772
WKK41021013127309
Setra S 515 HD 2019
(7/2019)
[7/2019]
(7/2022)
7/2022
 
zobraziť
BL-170XD 2774
WKK41021013127311
Setra S 515 HD 2019
(7/2019)
[7/2019]
(7/2022)
7/2022
 
zobraziť
BL-789XF 2792
WKK41021013127512
Setra S 515 HD 2019
(8/2019)
[8/2019]
(5/2022)
5/2022
 
zobraziť
BL-483XM
WKK41021013127497
Setra S 515 HD 2019
(8/2019)
[8/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-558IG 2872
WKK41021013128143
Setra S 515 HD 2019
(12/2019)
[12/2019]
(7/2023)
7/2023
 
zobraziť
BL-307ZB
WKK41021013128145
Setra S 515 HD 2019
(12/2019)
[12/2019]
(11/2022)
11/2022
 
zobraziť
BL-946ZG
WKK41021013128144
Setra S 515 HD 2019
(12/2019)
[12/2019]
(11/2022)
11/2022
 
zobraziť
BL-681ZP 2843
WKK41021013127931
Setra S 515 HD 2019
(5/2022)
[5/2022]
 
 
 
zobraziť
BL-817ZS
WKK41021013128137
Setra S 515 HD 2019
(5/2022)
[5/2022]
(10/2023)
10/2023
 
zobraziť
BL-834ZS 2864
WKK41021013128135
Setra S 515 HD 2019
(2/2020)
[2/2020]
(10/2020)
10/2020
 
zobraziť
BT-183GE
WKK41021013128539
Setra S 515 HD 2020
(7/2022)
[8/2022]
(9/2023)
9/2023
 
zobraziť
BT-258HB 2923
WKK41021013128473
Setra S 515 HD 2020
(7/2022)
[8/2022]
(9/2023)
9/2023
 
zobraziť
BT-277HB 2924
WKK41021013128481
Setra S 515 HD 2020
(7/2022)
[8/2022]
(9/2023)
9/2023
 
zobraziť
BT-792HB
WKK41021013128520
Setra S 515 HD 2020
(7/2022)
[8/2022]
(9/2023)
9/2023
 
zobraziť
BT-946HC
WKK41021013128521
Setra S 515 HD 2020
(8/2022)
[8/2022]
(9/2023)
9/2023
 
zobraziť
AA-061AZ
WKK41021113131468
Setra S 515 HD 2023
(6/2023)
[6/2023]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
AA-067AZ
WKK41021113131441
Setra S 515 HD 2023
(6/2023)
[6/2023]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
AA-517BR
WKK41021113131522
Setra S 515 HD 2023
(6/2023)
[6/2023]
(4/2024)
4/2024
 
zobraziť
AA-223DS 119
WKK41021113131868
Setra S 515 HD 2023
(8/2023)
[8/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-905EI 115
WKK41021113131461
Setra S 515 HD 2023
(30.8.2023)
[30.8.2023]
 
 
 
zobraziť
AA-884EI 125
WKK41021113131866
Setra S 515 HD 2023
(9/2023)
[-]
(-)
 
 
zobraziť
AA-887EI
WKK41021113131630
Setra S 515 HD 2023
(9/2023)
[9/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-514EL
WKK41021113131659
Setra S 515 HD 2023
(9/2023)
[9/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-531EL
WKK41021113131493
Setra S 515 HD 2023
(9/2023)
[9/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-804JT
WKK41021113132219
Setra S 515 HD 2023
(1/2024)
[1/2024]
 
 
 
zobraziť
AA-125JU 229
WKK41021113132214
Setra S 515 HD 2023
(1/2024)
[1/2024]
 
 
 
zobraziť
AA-169ND 374
WKK1021121N132598
Setra S 515 HD 2024
(4/2024)
[4/2024]
 
 
 
zobraziť
AA-749NE 375
WKK1021141N132747
Setra S 515 HD 2024
(4/2024)
[4/2024]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 33 vozidiel, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 21 vozidiel
  • v prevádzke: 11 vozidiel
  • zapožičaný: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (12) majú približný priemerný vek 1,5 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Slovak Lines Express.

Posledná aktualizácia vozidiel: 10. 5. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie