Arriva Trnava: autobusy Iveco Crossway 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
TT-744CX 127
VNESFR1500M000127
Iveco Crossway 12M 2006
(12/2006)
[12/2006]
(6/2022)
6/2022
 
zobraziť
TT-384DN 4881
VNESFR1600M004881
Iveco Crossway 12M 2008
(8/2008)
[9/2008]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
TT-385DN 4882
VNESFR1600M004882
Iveco Crossway 12M 2008
(8/2008)
[9/2008]
(2023)
6/2023
 
zobraziť
TT-611DN 4883
VNESFR1600M004883
Iveco Crossway 12M 2008
(8/2008)
[9/2008]
(1/2024)
12/2023
 
zobraziť
TT-051DZ 7647
VNESFR1600M007647
Iveco Crossway 12M 2009
(9/2009)
[9/2009]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
TT-052DZ 7651
VNESFR1600M007651
Iveco Crossway 12M 2009
(9/2009)
[9/2009]
(5/2024)
5/2024
 
zobraziť
TT-053DZ 7663
VNESFR1600M007663
Iveco Crossway 12M 2009
(9/2009)
[9/2009]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
TT-581EC 7699
VNESFR1600M007699
Iveco Crossway 12M 2009
(10/2009)
[10/2009]
(12/2023)
2/2024
 
zobraziť
TT-694DZ 7671
VNESFR1600M007671
Iveco Crossway 12M 2009
(10/2009)
[10/2009]
(6/2024)
6/2024
 
zobraziť
TT-695DZ 7687
VNESFR1600M007687
Iveco Crossway 12M 2009
(10/2009)
[10/2009]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
TT-343EP 10604
VNESFR1600M010604
Iveco Crossway 12M 2010
(12/2010)
[12/2010]
(12/2023)
12/2023
 
zobraziť
TT-262EU 10607
VNESFR1600M010607
Iveco Crossway 12M 2010
(12/2010)
[12/2010]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
TT-015EJ 10597
VNESFR1600M010597
Iveco Crossway 12M 2010
(12/2010)
[12/2010]
 
 
 
zobraziť
TT-016EJ 10601
VNESFR1600M010601
Iveco Crossway 12M 2010
(12/2010)
[12/2010]
(2024)
 
 
zobraziť
TT-315EP 12278
VNESFR1600M012278
Iveco Crossway 12M 2011
 
[9/2011]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
TT-521ER 12913
VNESFR1600M012913
Iveco Crossway 12M 2011
 
[10/2011]
(12/2023)
2/2024
 
zobraziť
TT-530ER 12917
VNESFR1600M012917
Iveco Crossway 12M 2011
 
[10/2011]
 
 
 
zobraziť
TT-537ER 12907
VNESFR1600M012907
Iveco Crossway 12M 2011
 
[10/2011]
 
 
 
zobraziť
TT-407ER 12937
VNESFR1600M012937
Iveco Crossway 12M 2011
 
[11/2011]
 
 
 
zobraziť
TT-425ER 12962
VNESFR1600M012962
Iveco Crossway 12M 2011
 
[11/2011]
 
 
 
zobraziť
TT-440ER 12966
VNESFR1600M012966
Iveco Crossway 12M 2011
 
[11/2011]
 
 
 
zobraziť
TT-608ER 12942
VNESFR1600M012942
Iveco Crossway 12M 2011
 
[11/2011]
 
 
 
zobraziť
TT-633ER 12923
VNESFR1600M012923
Iveco Crossway 12M 2011
 
[11/2011]
 
 
 
zobraziť
TT-634ER 12928
VNESFR1600M012928
Iveco Crossway 12M 2011
 
[11/2011]
 
 
 
zobraziť
TT-365EZ 14814
VNESFR1600M014814
Iveco Crossway 12M 2012
 
[8/2012]
 
 
 
zobraziť
TT-370EZ 14810
VNESFR1600M014810
Iveco Crossway 12M 2012
 
[8/2012]
 
 
 
zobraziť
TT-902FB 15641
VNESFR1600M015641
Iveco Crossway 12M 2012
 
[12/2012]
 
 
 
zobraziť
TT-179FC 15581
VNESFR1600M015581
Iveco Crossway 12M 2012
(2012)
[12/2012]
 
 
 
zobraziť
TT-087FG 15794
VNESFR1600M015794
Iveco Crossway 12M 2013
 
[7/2013]
 
 
 
zobraziť
TT-112FG 15804
VNESFR1600M015804
Iveco Crossway 12M 2013
 
[7/2013]
 
 
 
zobraziť
TT-118FG 15807
VNESFR1600M015807
Iveco Crossway 12M 2013
 
[7/2013]
 
 
 
zobraziť
TT-451GA 15795
VNESFR1600M015795
Iveco Crossway 12M 2012
(7/2015)
[7/2015]
 
 
 
zobraziť
TT-039GB 15801
VNESFR1600M015801
Iveco Crossway 12M 2012
(7/2015)
[7/2015]
 
 
 
zobraziť
TT-702GO 6871
VNESFR1600M006871
Iveco Crossway 12M 2009
(12/2016)
[1/2017]
 
 
 
zobraziť
TT-488GP 3441
VNESFR1600M003441
Iveco Crossway 12M 2008
(12/2016)
[1/2017]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
TT-577GP 10563
VNESFR1600M010563
Iveco Crossway 12M 2010
(12/2016)
[1/2017]
(4/2024)
 
 
zobraziť
TT-604GP 6875
VNESFR1600M006875
Iveco Crossway 12M 2009
(12/2016)
[1/2017]
(10/2023)
10/2023
 
zobraziť
TT-782GP 6879
VNESFR1600M006879
Iveco Crossway 12M 2009
(12/2016)
[1/2017]
 
 
 
zobraziť
TT-790GP 6876
VNESFR1600M006876
Iveco Crossway 12M 2009
(12/2016)
[1/2017]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
TT-024IE 4487
VNESFR1600M004487
Iveco Crossway 12M 2008
(6/2020)
[6/2020]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
TT-071IE 1225
VNESFR1600M001225
Iveco Crossway 12M 2007
(6/2020)
[6/2020]
(12/2023)
12/2023
 
zobraziť
TT-281ID 923
VNESFR1600M000923
Iveco Crossway 12M 2007
(6/2020)
[6/2020]
(12/2023)
2/2024
 
zobraziť
TT-030IE 3390
VNESFR1600M003390
Iveco Crossway 12M 2008
(6/2020)
[6/2020]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
TT-044IE 1164
VNESFR1600M001164
Iveco Crossway 12M 2007
(6/2020)
[6/2020]
(1/2024)
6/2024
 
zobraziť
TT-496ID 6880
VNESFR1600M006880
Iveco Crossway 12M 2009
(6/2020)
[6/2020]
(12/2023)
2/2024
 
zobraziť
TT-076IE 4410
VNESFR1500M004410
Iveco Crossway 12M 2008
(6/2020)
[6/2020]
(1/2024)
1/2024
 
zobraziť
Vypísaných celkom 46 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 21 vozidiel
  • v prevádzke: 21 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 3 vozidlá
  • definitívne odstavený: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (21) majú približný priemerný vek 12,7 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Trnava: 16 vozidiel
  • Piešťany: 14 vozidiel
  • Senica: 9 vozidiel
  • Hlohovec: 7 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 15. 6. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie