SAD Žilina: provozní autobusy Iveco Crossway

vozidlá z prevádzkarne: Martin

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
ZA-495DO 3680
VNESFR1500M003680
Iveco Crossway 10,6M 2008
(5/2008)
[5/2008]
 
 
 
zobraziť
ZA-665EE 7741
VNESFR1500M007741
Iveco Crossway 10,6M 2009
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZA-667EE 7747
VNESFR1500M007747
Iveco Crossway 10,6M 2009
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZA-668EE 7793
VNESFR1500M007793
Iveco Crossway 10,6M 2009
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZA-669EE 7764
VNESFR1500M007764
Iveco Crossway 10,6M 2009
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZA-681EE 7802
VNESFR1500M007802
Iveco Crossway 10,6M 2009
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZA-454GO 24883
VNE6236P80M024883
Iveco Crossway Line 12M 2015
(12/2015)
[12/2015]
 
 
 
zobraziť
ZA-961HA 28800
VNE6035N10M028800
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(11/2016)
[11/2016]
 
 
 
zobraziť
ZA-963HA 28705
VNE6035N70M028705
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(11/2016)
[11/2016]
 
 
 
zobraziť
ZA-964HA 28779
VNE6035N30M028779
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(11/2016)
[11/2016]
 
 
 
zobraziť
ZA-966HA 28720
VNE6035N30M028720
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(11/2016)
[11/2016]
 
 
 
zobraziť
ZA-107HL 32242
VNE6035N20M032242
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-108HL 32253
VNE6035N70M032253
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-115HL 32088
VNE6035N70M032088
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-323HL 32183
VNE6035N10M032183
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-334HL 32199
VNE6035N50M032199
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-310IA 37287
VNE6035N50M037287
Iveco Crossway Line 10,8M 2018
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-760IA 37331
VNE6035N40M037331
Iveco Crossway Line 10,8M 2018
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-763IA 37326
VNE6035N00M037326
Iveco Crossway Line 10,8M 2018
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-917IB 36778
VNE5045N60M036778
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2018
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-935IB 36782
VNE5045N80M036782
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2018
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-937IB 37292
VNE6035N90M037292
Iveco Crossway Line 10,8M 2018
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-089JB 45983
VNE6035NX0M045983
Iveco Crossway Line 10,8M 2020
(12/2020)
[12/2020]
 
 
 
zobraziť
ZA-559JC 45966
VNE6035NX0M045966
Iveco Crossway Line 10,8M 2020
(12/2020)
[12/2020]
 
 
 
zobraziť
ZA-083JD 45961
VNE6035N00M045961
Iveco Crossway Line 10,8M 2020
(12/2020)
[12/2020]
 
 
 
zobraziť
ZA-084JD 46007
VNE6035N70M046007
Iveco Crossway Line 10,8M 2020
(12/2020)
[12/2020]
 
 
 
zobraziť
ZA-277JN 49957
VNE6035N70M049957
Iveco Crossway Line 10,8M 2021
(12/2021)
[12/2021]
 
 
 
zobraziť
ZA-281JN 49898
VNE6035N60M049898
Iveco Crossway Line 10,8M 2021
(12/2021)
[12/2021]
 
 
 
zobraziť
ZA-282JN 49901
VNE6035N20M049901
Iveco Crossway Line 10,8M 2021
(12/2021)
[12/2021]
 
 
 
zobraziť
ZA-290JN 50826
VNE5046N80M050826
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(12/2021)
[12/2021]
 
 
 
zobraziť
ZA-293JN 50866
VNE5046N90M050866
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(12/2021)
[12/2021]
 
 
 
zobraziť
ZA-294JN 50825
VNE5046N60M050825
Iveco Crossway LE Line 12M 2021
(12/2021)
[12/2021]
 
 
 
zobraziť
ZA-532KD 55296
VNE5046N80M055296
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(12/2022)
[12/2022]
 
 
 
zobraziť
ZA-608KD 55317
VNE5046N10M055317
Iveco Crossway LE Line 12M 2022
(12/2022)
[1/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-908ED 59597
VNE6236P60M059597
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-971ED 59875
VNE6036N20M059875
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-691EE 59605
VNE6236P10M059605
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-706EE 59603
VNE6236P80M059603
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-155ET 59770
VNE6035N80M059770
Iveco Crossway Line 10,8M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-156ET 59877
VNE6036N60M059877
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-160ET 59891
VNE6036N00M059891
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-169ET 59876
VNE6036N40M059876
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-198ET 59598
VNE6236P80M059598
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-199ET 59583
VNE6236P60M059583
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-200ET 59584
VNE6236P80M059584
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-216ET 59604
VNE6236PX0M059604
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-253ET 59766
VNE6035N60M059766
Iveco Crossway Line 10,8M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-294ET 59542
VNE6236P30M059542
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-298ET 59535
VNE6236P60M059535
Iveco Crossway Line 12M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
ZA-494DO 3638
VNESFR1500M003638
Iveco Crossway 10,6M 2008
(5/2008)
[5/2008]
 
 
 
zobraziť
ZA-497DO 3686
VNESFR1500M003686
Iveco Crossway 10,6M 2008
(5/2008)
[5/2008]
 
 
 
zobraziť
ZA-498DO 3681
VNESFR1500M003681
Iveco Crossway 10,6M 2008
(5/2008)
[5/2008]
 
 
 
zobraziť
ZA-499DO 3694
VNESFR1500M003694
Iveco Crossway 10,6M 2008
(5/2008)
[5/2008]
 
 
 
zobraziť
ZA-519DO 3687
VNESFR1500M003687
Iveco Crossway 10,6M 2008
(5/2008)
[5/2008]
 
 
 
zobraziť
ZA-659EE 7665
VNESFR1500M007665
Iveco Crossway 10,6M 2009
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZA-660EE 7731
VNESFR1500M007731
Iveco Crossway 10,6M 2009
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZA-673EE 7751
VNESFR1500M007751
Iveco Crossway 10,6M 2009
(10/2009)
[10/2009]
 
 
 
zobraziť
ZA-321HL 32261
VNE6236P30M032261
Iveco Crossway Line 12M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-771HK 32268
VNE5045N70M032268
Iveco Crossway LE Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-318HL 32122
VNE6035N30M032122
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 60 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (60) majú približný priemerný vek 6,7 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Martin.

Posledná aktualizácia vozidiel: 1. 5. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie