SAD Žilina

skorší názov (od 1993): SAD Martin
skorší názov (od 1995): SAD Turzovka
skorší názov (od 1995): SAD Kysucké Nové Mesto
skorší názov (od 1993): SAD Čadca
skorší názov (od 1960): ČSAD Čadca
skorší názov (od 1960): ČSAD Martin
skorší názov (od 1960): ČSAD Žilina
sídlo: Košická 2, 010 65 Žilina
krajina: Slovensko (Žilinský kraj)
web: www.sadza.sk, stránka na Facebooku
História dopravcu siaha do roku 1949, keď Československá štátna automobilová doprava, národný podnik Praha zriadila krajský podnik v Žiline s obchodnými výpravňami v Bytči, Čadci a Martine. V roku 1963 vznikli ako závody krajského podniku ČSAD Banská Bystrica podniky ČSAD Žilina (d. z. 912, s prevádzkou v Bytči) a ČSAD Čadca (d. z. 902, s prevádzkami v Kysuckom Novom Meste a Turzovke). V roku 1963 bol k ČSAD Žilina pripojený aj Dopravný podnik mesta Žiliny (okrem lodnej dopravy na Oravskej priehrade, ktorá bola pripojená k ČSAD Dolný Kubín).
V roku 1989 došlo k osamostatneniu prevádzkok zo závodu Čadca - Kysucké Nové Mesto do nového dopravného závodu 921, Turzovka do závodu 919. V roku 1993 sa oddelila nákladná doprava do podnikov NAD a prevádzka MHD Žilina sa opäť osamostatnila v podobe obnoveného Dopravného podniku mesta Žiliny.
V roku 1995 sa jednotlivé odštepné závody odčlenili do samostatných podnikov - SAD Čadca, SAD Kysucké Nové Mesto, SAD Turzovka, SAD Martin, SAD Žilina.
V rámci reorganizácie boli tieto spoločnosti k 1.8.1999 zlúčené do štátneho podniku SAD Žilina. Zakrátko boli z úsporných dôvodov zrušené dopravné závody v Turzovke a Kysuckom Novom Meste.
K 1.10.2002 došlo k transformácii na akciovú spoločnosť, ktorá bola v roku 2004 čiastočne sprivatizovaná vstupom akcionára Slovenská investičná a realitná spoločnosť.

Dopravca aktuálne zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Turčianske Teplice; mestskú dopravu v Čadci, Kysuckom Novom Meste, Martine a Vrútkach; diaľkovú a príležitostnú dopravu.

čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 1025 vozidiel, z toho 1019 v majetku a 6 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 24. 10. 2021.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie