SAD Žilina: provozní autobusy Iveco Crossway Line 10,8M

vozidlá z prevádzkarne: Martin

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
ZA-961HA 28800
VNE6035N10M028800
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(11/2016)
[11/2016]
 
 
 
zobraziť
ZA-963HA 28705
VNE6035N70M028705
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(11/2016)
[11/2016]
 
 
 
zobraziť
ZA-964HA 28779
VNE6035N30M028779
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(11/2016)
[11/2016]
 
 
 
zobraziť
ZA-966HA 28720
VNE6035N30M028720
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(11/2016)
[11/2016]
 
 
 
zobraziť
ZA-107HL 32242
VNE6035N20M032242
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-108HL 32253
VNE6035N70M032253
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-115HL 32088
VNE6035N70M032088
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-323HL 32183
VNE6035N10M032183
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-334HL 32199
VNE6035N50M032199
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
ZA-310IA 37287
VNE6035N50M037287
Iveco Crossway Line 10,8M 2018
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-760IA 37331
VNE6035N40M037331
Iveco Crossway Line 10,8M 2018
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-763IA 37326
VNE6035N00M037326
Iveco Crossway Line 10,8M 2018
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-937IB 37292
VNE6035N90M037292
Iveco Crossway Line 10,8M 2018
(11/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
ZA-089JB 45983
VNE6035NX0M045983
Iveco Crossway Line 10,8M 2020
(12/2020)
[12/2020]
 
 
 
zobraziť
ZA-559JC 45966
VNE6035NX0M045966
Iveco Crossway Line 10,8M 2020
(12/2020)
[12/2020]
 
 
 
zobraziť
ZA-083JD 45961
VNE6035N00M045961
Iveco Crossway Line 10,8M 2020
(12/2020)
[12/2020]
 
 
 
zobraziť
ZA-084JD 46007
VNE6035N70M046007
Iveco Crossway Line 10,8M 2020
(12/2020)
[12/2020]
 
 
 
zobraziť
ZA-277JN 49957
VNE6035N70M049957
Iveco Crossway Line 10,8M 2021
(12/2021)
[12/2021]
 
 
 
zobraziť
ZA-281JN 49898
VNE6035N60M049898
Iveco Crossway Line 10,8M 2021
(12/2021)
[12/2021]
 
 
 
zobraziť
ZA-282JN 49901
VNE6035N20M049901
Iveco Crossway Line 10,8M 2021
(12/2021)
[12/2021]
 
 
 
zobraziť
AA-155ET 59770
VNE6035N80M059770
Iveco Crossway Line 10,8M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
AA-253ET 59766
VNE6035N60M059766
Iveco Crossway Line 10,8M 2023
(10/2023)
[12/2023]
 
 
 
zobraziť
ZA-318HL 32122
VNE6035N30M032122
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(10/2017)
[10/2017]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 23 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (23) majú približný priemerný vek 5,4 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Martin.

Posledná aktualizácia vozidiel: 30. 4. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie