Slovak Lines: provozní autobusy Iveco Crossway LE 12M

vozidlá z prevádzkarne: Slovak Lines Express

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-892FD 16562
VNESFR1620M016562
Iveco Crossway LE 12M 2013
 
[4/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-852FE 16574
VNESFR1520M016574
Iveco Crossway LE 12M 2013
(2013)
[4/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-410FF 16583
VNESFR1520M016583
Iveco Crossway LE 12M 2013
(2013)
[4/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-472FP 18381
VNESFR1520M018381
Iveco Crossway LE 12M 2013
(11/2013)
[11/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-125GK 18457
VNESFR1520M018457
Iveco Crossway LE 12M 2013
(11/2013)
[11/2013]
 
 
 
zobraziť
BL-214HC 19320
VNESFR1520M019320
Iveco Crossway LE 12M 2014
(2014)
[4/2014]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 6 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (6) majú približný priemerný vek 10,8 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Slovak Lines Express.

Posledná aktualizácia vozidiel: 22. 9. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie