Slovak Lines: provozní autobusy Iveco Crossway Line 12M

vozidlá z prevádzkarne: Slovak Lines Express

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-840IY 22304
VNE6036N50M022304
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-879IY 22341
VNE6036N00M022341
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-822IZ 22324
VNE6036NX0M022324
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-240JA 22331
VNE6036N80M022331
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-401JA 22319
VNE6036N70M022319
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-429JA 22302
VNE6036N10M022302
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-445JA 22299
VNE6036N50M022299
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-484JA 22315
VNE6036NX0M022315
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-488JA 22318
VNE6036N50M022318
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-513JA 22323
VNE6036N90M022323
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-518JA 22329
VNE6036NX0M022329
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-523JA 22334
VNE6036N30M022334
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-525JA 22339
VNE6036N20M022339
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-532JA 22338
VNE6036NX0M022338
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-590JA 22297
VNE6036N10M022297
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-599JA 22303
VNE6036N30M022303
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-908JA 22306
VNE6036N90M022306
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-918JA 22321
VNE6036N50M022321
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-921JA 22320
VNE6036N30M022320
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-033JB 22309
VNE6036N30M022309
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
BL-062JB 22288
VNE6036N00M022288
Iveco Crossway Line 12M 2015
(1/2015)
[2/2015]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 21 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (21) majú približný priemerný vek 9 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Slovak Lines Express.

Posledná aktualizácia vozidiel: 13. 10. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie