Slovak Lines: provozní autobusy Mercedes-Benz Erduman Sprinter 519 Panorama

vozidlá z prevádzkarne: Slovak Lines Express

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BL-301XK
WDB9076571P140796
Mercedes-Benz Erduman Sprinter 519 Panorama 2019
(9/2019)
[9/2019]
 
 
 
zobraziť
BL-802XU
WDB9066571P128508
Mercedes-Benz Erduman Sprinter 519 Panorama 2015
(9/2019)
[10/2019]
 
 
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (2) majú približný priemerný vek 7 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Slovak Lines Express.

Posledná aktualizácia vozidiel: 9. 4. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie