SAD Trenčín: vozidlá Karosa LC 956.1072

zoradené podľa poslednej ŠPZ

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
TN-262BC 5271
TMKL610722M005271
Karosa LC 956.1072 2002
(5/2002)
[5/2002]
(10/2018)
10/2018
 
zobraziť
TN-733BC 5272
TMKL610722M005272
Karosa LC 956.1072 2002
(6/2002)
[6/2002]
(6/2020)
6/2020
 
zobraziť
Vypísané celkom 2 vozidlá, obe v stave predaný inému dopravcovi.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Trenčín.

Posledná aktualizácia vozidiel: 5. 11. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie