Arriva Nové Zámky: vozidlá Karosa C 734.20

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
NZ-335AO 16321 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[10/1986]
(2009)
7/2009
 
zobraziť
NZ-350BU 16147 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[10/1986]
(10/2008)
10/2008
 
zobraziť
NZ-454BU 16161 Karosa C 734.20 1986
(11/1986)
[11/1986]
 
10/2008
 
zobraziť
LV 68-53 16276 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
 
?
 
zobraziť
NZ-250BU 16057 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(1/2009)
1/2009
 
zobraziť
NZ-701BO 15989 Karosa C 734.20 1986
(16.12.1986)
[12/1986]
(7/2015)
7/2015
 
zobraziť
NZ-360BU 17108 Karosa C 734.20 1986
(12/1986)
[1/1987]
(9/2010)
9/2010
 
zobraziť
KN-564BH 17170 Karosa C 734.20 1986
(1/1987)
[1/1987]
(6/2006)
6/2006
 
zobraziť
LV-554AT 17166 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
 
200x
 
zobraziť
NZ-452BU 17186 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
 
1/2009
 
zobraziť
LV-524AT 17191 Karosa C 734.20 1986
(1/1987)
[1/1987]
 
2002
 
zobraziť
LV 68-91 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(?)
?
 
zobraziť
LV 68-92 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(?)
?
 
zobraziť
NZ-424BU 17203 Karosa LC 735.20 1986
(1986)
[1986]
 
11/2008
 
zobraziť
NZ-694BO 17205 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(7/2015)
7/2015
 
zobraziť
NZ-781BM 17115
TMKC73420GM017115
Karosa C 734.20 1986
(12/1986)
[12/1986]
 
3/2009
 
zobraziť
NZ-189BR 17117 Karosa C 734.20 1986
(12/1986)
[12/1986]
 
7/2009
 
zobraziť
NZ-188BR 17199 Karosa C 734.20 1986
(12/1986)
[1/1987]
(12/2009)
12/2009
 
zobraziť
NZ-779BM 17183 Karosa C 734.20 1986
(1/1987)
[1/1987]
(10/2008)
10/2008
 
zobraziť
NZ-757BM 17112 Karosa C 734.20 1986
(1/1987)
[1/1987]
 
10/2008
 
zobraziť
NZA 06-16 17121 Karosa C 734.20 1986
(12/1986)
[1/1987]
(?)
?
 
zobraziť
NZ-130BD 17198
TMKC73423GM017198
Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(7/2015)
7/2015
 
zobraziť
KN 52-55 17428 Karosa C 734.20 1987
(2/1987)
[2/1987]
(?)
?
 
zobraziť
NZ-016BR 17535
TMKC73420HM017535
Karosa C 734.20 1987
(2/1987)
[2/1987]
 
7/2009
 
zobraziť
NZA 06-53 17523 Karosa C 734.20 1987
(2/1987)
[2/1987]
(199x)
199x
 
zobraziť
NZ-208CA 17671 Karosa C 734.20 1987
(2/1987)
[2/1987]
(2010)
10/2010
 
zobraziť
NZ-679BN 18327 Karosa C 735 1987
(1987)
[1987]
(1/2016)
1/2016
 
zobraziť
NZ-428BU 18518 Karosa C 734.20 1987
(5/1987)
[5/1987]
(2010)
10/2010
 
zobraziť
NZ-451BU 18427 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
 
2009
 
zobraziť
LV 70-76 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
LV 71-29 18741 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
 
?
 
zobraziť
LV 71-56 18532 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(199x)
199x
 
zobraziť
NZ-254BU 18578 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
 
2011
 
zobraziť
NZ-340BU 18668 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[6/1987]
(3/2009)
3/2009
 
zobraziť
NZ-065BU 18687 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[6/1987]
(7/2015)
7/2015
 
zobraziť
NZ-186BR 18253 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[5/1987]
 
1/2009
 
zobraziť
NZ-750BM 18656 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[6/1987]
(2009)
7/2009
 
zobraziť
NZ-159BD 18712
TMKC73420HM018712
Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(6/2015)
6/2015
 
zobraziť
NZ-337AO 19182 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[9/1987]
(2010)
9/2010
 
zobraziť
NZ-458BU 19169 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[9/1987]
 
2010
 
zobraziť
KN 54-00 19234 Karosa C 734.20 1987
(9/1987)
[9/1987]
(2003)
12/2003
 
zobraziť
NZ-286BU 19285 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[9/1987]
(2008)
11/2008
 
zobraziť
NZ-450BU 19286 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
 
12/2007
 
zobraziť
NZ-427BU 19535
TMKC73420HM019535
Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(5/2015)
6/2015
 
zobraziť
NZ-181BR 19345 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[9/1987]
 
11/2008
 
zobraziť
NZ-200BR 20621
TMKC73420HM020621
Karosa C 734.20 1987
(1/1988)
[1/1988]
 
3/2009
 
zobraziť
NZ-315AO 21208
TMKC73420JM021208
Karosa C 734.20 1988
(3/1988)
[3/1988]
(5/2012)
5/2012
 
zobraziť
NZ-374BU 21083
TMKC73420JM021083
Karosa C 734.20 1988
(1988)
[3/1988]
(2009)
7/2009
 
zobraziť
NZ-409BU 20963
TMKC73420JM020963
Karosa C 734.20 1988
(2/1988)
[2/1988]
(11/2008)
11/2008
 
zobraziť
NZ-448BU 20797 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(1/2012)
1/2012
 
zobraziť
NZ-447BU 20851 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(1/2009)
1/2009
 
zobraziť
NZ-283BU 21304
TMKC73420JM021304
Karosa C 734.20 1988
(1988)
[3/1988]
(?)
?
 
zobraziť
NZ-429BU 21284 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
 
1/2012
 
zobraziť
NZ-446BU 21308 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(5/2013)
5/2013
 
zobraziť
NZ-180BR 21301
TMKC73420JM021301
Karosa C 734.20 1988
(3/1988)
[3/1988]
 
1/2009
 
zobraziť
NZ-063BU 22040
TMKC73420JM022040
Karosa C 734.20 1988
(6/1988)
[6/1988]
(3/2015)
3/2015
 
zobraziť
NZ-316AO 21997
TMKC73420JM021997
Karosa C 734.20 1988
(1988)
[7/1988]
 
3/2011
 
zobraziť
KN 56-65 22037
TMKC73420JM022037
Karosa C 734.20 1988
(6/1988)
[6/1988]
(9/2002)
9/2002
 
zobraziť
KN 56-66 22020
TMKC73420JM022020
Karosa C 734.20 1988
(6/1988)
[6/1988]
(2004)
2004
 
zobraziť
NZ-428BY 22006
TMKC73420JM022006
Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
 
9/2014
 
zobraziť
NZ-085BN 23536
TMKC73420JM023536
Karosa C 735 1988
(1988)
[1988]
(12/2013)
12/2013
 
zobraziť
NZ-347BU 23460
TMKC73420JM023460
Karosa C 734.20 1988
(11/1988)
[11/1988]
(1/2012)
1/2012
 
zobraziť
NZ-031BR 23499
TMKC73420JM023499
Karosa C 734.20 1988
(11/1988)
[11/1988]
 
1/2009
 
zobraziť
NZ-399BU 23635
TMKC73420JM023635
Karosa C 734.20 1988
(1998)
[1998]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
Vypísaných celkom 64 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 62 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 1 vozidlo
  • vyradený, existuje vrak: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Levice: 20 vozidiel
  • Nové Zámky: 12 vozidiel
  • Komárno: 11 vozidiel
  • Šahy: 9 vozidiel
  • Štúrovo: 6 vozidiel
  • Šaľa: 5 vozidiel
Posledná aktualizácia vozidiel: 3. 3. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie