eurobus: vozidlá Karosa C 734.20

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
RV-142AO 505 16400 Karosa C 734.20 1986
(?)
[?]
(2/2012)
2/2012
 
zobraziť
KE-026CL 26 23610
TMKC73420JM023610
Karosa C 734.20 1988
(11/1988)
[11/1988]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
KE-645BZ 27 23615 Karosa C 734.20 1988
 
[1988]
 
7/2007
[10/2007]
zobraziť
RV-212AP 511 17268 Karosa C 734.20 1987
 
[1987]
 
1/2015
 
zobraziť
KE-165DN 22 21963
TMKC73420JM021963
Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(2/2014)
2/2014
 
zobraziť
KE-623BF 5 17520 Karosa C 734.20 1987
(2/1988)
[2/1988]
(5/2008)
5/2008
 
zobraziť
RV-138AO 510 17220 Karosa C 734.20 1987
 
[1987]
(12/2015)
12/2015
 
zobraziť
SN-072AH 313 23599
TMKC73420JM023599
Karosa C 734.20 1988
(11/1988)
[11/1988]
 
4/2009
 
zobraziť
SN-504AU 302 17245 Karosa C 734.20 1987
(1/1987)
[1/1987]
 
5/2008
 
zobraziť
SN-605AN 307 17305 Karosa C 734.20 1987
(1/1987)
[1/1987]
 
8/2010
 
zobraziť
KE-490DB 30 23524 Karosa C 734.20 1988
(11/1988)
[11/1988]
 
1/2013
 
zobraziť
KE-097AM 3 16060 Karosa C 734.20 1986
(1/1987)
[2/1987]
(12/2006)
1/2007
 
zobraziť
KE-051CS 23 21311 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(7/2010)
7/2010
 
zobraziť
KE-162DN 14 20691 Karosa C 734.20 1988
(2/1988)
[2/1988]
(2/2013)
2/2013
 
zobraziť
KE-264AM 12 21002 Karosa C 734.20 1988
(18.2.1988)
[2/1988]
(6/2007)
6/2007
[10/2007]
zobraziť
KE-633BF 8 19529 Karosa C 734.20 1987
(9/1987)
[9/1987]
(9/2008)
10/2008
 
zobraziť
SN-445AV 16371 Karosa C 734.20 1986
(10/1986)
[10/1986]
 
10/2010
 
zobraziť
SN-417AX 363 21987 Karosa C 734.20 1988
(5/1988)
[6/1988]
(10/2014)
10/2014
 
zobraziť
RV-191AP 521 23580
TMKC73420JM023580
Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(5/2011)
5/2011
 
zobraziť
SN-514AU 308 17254 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(2006)
2/2008
 
zobraziť
KE-926DS 20776
TMKC73421JM020776
Karosa C 734.20 1988
(1/1988)
[1/1988]
(2013)
2014
[2014]
zobraziť
KE-627BB 139 19875
TMKC73420HM019875
Karosa C 734.20 1987
(1998)
[1998]
(12/2005)
12/2005
 
zobraziť
SN-105AH 303 17229 Karosa C 734.20 1986
(23.1.1987)
[1/1987]
(9/2008)
9/2008
 
zobraziť
? 17295
TMKC73420JM017295
Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(199x)
199x
 
zobraziť
KE-215AM 17494 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(3/2006)
3/2006
[7/2007]
zobraziť
KE-226AM 20992 Karosa C 734.20 1988
(18.2.1988)
[2/1988]
(7/2011)
7/2011
 
zobraziť
KE-413AJ 135 16428 Karosa C 734.20 1986
(1998?)
[1998?]
(5/2009)
5/2009
 
zobraziť
KEA 80-76 18713 Karosa C 734.20 1987
(6/1987)
[6/1987]
(6/2003)
6/2003
 
zobraziť
KE-227DS 23605 Karosa C 734.20 1988
(11/1988)
[11/1988]
(1/2013)
1/2013
 
zobraziť
RV-150AO 17202 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(6/2007)
6/2007
 
zobraziť
RV-210AP 17460 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[4/1987]
 
1/2010
 
zobraziť
RV-173AP 520 23612
TMKC73420JM023612
Karosa C 734.20 1988
(11/1988)
[11/1988]
(9/2008)
9/2008
 
zobraziť
RV-059AC 506 16420 Karosa C 734.20 1986
(199x)
[199x]
(2/2007)
2/2007
 
zobraziť
SN-807AS 360 20857 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[2/1988]
(2/2010)
2/2010
 
zobraziť
SN-527AU 370II 23538 Karosa C 734.20 1988
(1988)
[1988]
(4/2009)
4/2009
 
zobraziť
SN 67-87 16080 Karosa C 734.20 1986
(1986)
[1986]
(?)
?
 
zobraziť
SN 68-74 17234 Karosa C 734.20 1986
 
[1/1987]
(?)
?
 
zobraziť
SN 68-86 17388 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(?)
?
 
zobraziť
SN 70-01 18303 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[5/1987]
(1995?)
1995?
 
zobraziť
RV 63-82 17337 Karosa C 734.20 1987
(1987)
[1987]
(199x)
199x
 
zobraziť
KEA 77-21 17537 Karosa C 734.20 1987
(2/1987)
[2/1987]
(199x)
199x
 
zobraziť
Vypísaných celkom 41 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 36 vozidiel
  • zošrotovaný: 4 vozidlá
  • predaný inému dopravcovi: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Košice: 10 vozidiel
  • Rožňava: 5 vozidiel
  • Moldava nad Bodvou: 5 vozidiel
  • Krompachy: 4 vozidlá
  • Spišská Nová Ves: 4 vozidlá
  • Dobšiná: 2 vozidlá
  • Gelnica: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 26. 2. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie