eurobus: vozidlá Karosa C 734.40

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
KE-341DS 395II 27045
TMKC73440KM027045
Karosa C 734.40 1989
(11/2006)
[11/2006]
 
3/2011
 
zobraziť
KE-684II 26992
TMKC73440KM026992
Karosa C 734.40 1989
 
[12/2006]
 
2/2014
[11/2014]
zobraziť
KE-003CP 75II 25991 Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(2009)
1/2010
 
zobraziť
KE-591DIII 132II 23468
TMKC73440JM023468
Karosa C 734.40 1988
(22.11.1988)
[11/1988]
(2/2014)
2/2014
 
zobraziť
SN-255AH 318 24375
TMKC73440KM024375
Karosa C 735 1989
(1989)
[3/1989]
 
12/2007
 
zobraziť
KE-235AM 63 27237 Karosa C 734.40 1990
(1/1990)
[1/1990]
(1/2015)
1/2015
 
zobraziť
KE-008DN 27185
TMKC73440LM027185
Karosa C 734.40 1990
 
[1990]
 
1/2013
 
zobraziť
KE-019DN 26041 Karosa C 734.40 1989
 
[1989]
(2.2014)
2/2014
 
zobraziť
KE-027DN 53 26726
TMKC73440KM026726
Karosa C 734.40 1989
(11/1989)
[11/1989]
(2/2014)
2/2014
 
zobraziť
RV-121AO 526 24011
TMKC73440JM024011
Karosa C 734.40 1989
 
[1989]
(2/2014)
2/2014
 
zobraziť
KE-011CL 56 27197 Karosa C 734.40 1990
(1/1990)
[1/1990]
 
11/2008
 
zobraziť
KE-625BZ 54 26704 Karosa C 734.40 1989
 
[1989]
 
4/2006
 
zobraziť
KE-192DN 26711 Karosa C 734.40 1989
(11/1989)
[11/1989]
(2/2014)
2/2014
 
zobraziť
KE-072AM 61 27231 Karosa C 734.40 1990
 
[1990]
 
5/2008
 
zobraziť
KE-231AM 47 26708 Karosa C 734.40 1989
(11/1989)
[11/1989]
 
1/2013
 
zobraziť
KE-676BF 23723 Karosa C 734.40 1988
 
[1988]
 
2006
 
zobraziť
RV-085AO 534 24636
TMKL73540KM024636
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(1/2015)
1/2015
 
zobraziť
KE-974DS 358II 27167
TMKC73440LM027167
Karosa C 734.40 1990
(1/1990)
[1/1990]
(8/2014)
8/2014
 
zobraziť
KE-088CC 74 26816
TMKC73440KM026816
Karosa C 734.40 1989
(2001)
[2001]
(5/2008)
5/2008
 
zobraziť
RV-110AO 529 26623
TMKC73440KM026623
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
SN-498AN 314 25908
TMKC73440KM025908
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
 
6/2011
 
zobraziť
SN-648AU 366 25933
TMKC73440KM025933
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
 
3/2012
 
zobraziť
SN-640AU 368 27043 Karosa C 734.40 1990
(1/1990)
[1/1990]
 
11/2008
 
zobraziť
KE-477HJ 375 31885 Karosa C 734.40 1992
(3/1992)
[3/1992]
 
1/2014
[1/2014]
zobraziť
RV-346AP 532 26951
TMKC7344CKM026951
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(2008)
9/2008
 
zobraziť
KE-489DB 51 26706
TMKC73440KM026706
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(1/2013)
1/2013
 
zobraziť
RV-122AO 528 25994 Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
 
7/2008
 
zobraziť
KE-433BZ 27120 Karosa C 734.40 1990
(1/1990)
[1/1990]
 
12/2008
 
zobraziť
SN-535AU 362 23719
TMKC73440JM023719
Karosa C 734.40 1988
(22.12.1988)
[12/1988]
(10/2010)
10/2010
 
zobraziť
KE-370AN 32 24002 Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(12/2006)
12/2006
 
zobraziť
KE-436BZ 26728
TMKC73440KM026728
Karosa C 734.40 1989
(11/1989)
[11/1989]
(2011)
6/2011
 
zobraziť
KE-507BZ 59 26904
TMKC73440KM026904
Karosa C 734.40 1989
(12/1989)
[12/1989]
(1/2012)
1/2012
 
zobraziť
KE-532BZ 536 26702 Karosa C 734.40 1989
 
[1989]
 
5/2010
 
zobraziť
? 26658
TMKC73440KM026658
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(199x)
199x
 
zobraziť
KE-602BZ 26608
TMKC73440KM026608
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(1/2007)
1/2007
 
zobraziť
KE-006DN 24265
TMKC73440KM024265
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[2/1989]
(8/2012)
8/2012
 
zobraziť
KE-203DN 25989 Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(3/2006)
3/2006
 
zobraziť
KE-007DN 41 26065
TMKC73440KM026065
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(2/2014)
2/2014
 
zobraziť
KE-994CKII Karosa C 734.40 ?
(?)
[?]
(12/2014)
12/2014
 
zobraziť
KEB 53-69 23739 Karosa C 734.40 1988
(1996)
[1996]
(6/2003)
6/2003
 
zobraziť
RV-134AO 26760 Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(4/2010)
4/2010
 
zobraziť
RV-116AO 531 26663 Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(10/2008)
10/2008
 
zobraziť
RV-090AO 24110
TMKC73440KM024110
Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(10/2013)
10/2013
 
zobraziť
SN-518AU 309 23645 Karosa C 734.40 1988
(1988)
[1988]
(2/2007)
2/2007
 
zobraziť
SN-603AN 310 23727
TMKC73440JM023727
Karosa C 734.40 1988
(12/1988)
[12/1988]
(8/2009)
8/2009
 
zobraziť
SN-519AU 369II 24272 Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(8/2010)
8/2010
 
zobraziť
SN-495AN 315 25915
TMKC73440KM025915
Karosa C 734.40 1989
(8/1989)
[8/1989]
(2008)
4/2010
[2010]
zobraziť
SN-494AN 316 26750 Karosa C 734.40 1989
(12/1989)
[12/1989]
(2008)
4/2009
[6/2009]
zobraziť
KE-676BFII 26606 Karosa C 734.40 1989
(1989)
[1989]
(7/2007)
7/2007
 
zobraziť
KEA 93-20 23673 Karosa C 734.40 1988
(12/1988)
[12/1988]
(?)
?
 
zobraziť
RV 74-17 26727
TMKC73440KM026727
Karosa C 734.40 1989
(11/1989)
[11/1989]
(?)
?
 
zobraziť
KEA 94-51 24401
TMKC73440KM024401
Karosa C 734.40 1989
(28.2.1989)
[3/1989]
(1994?)
1995?
 
zobraziť
KEA 94-29 24267
TMKC73440KM024267
Karosa C 734.40 1989
(2/1989)
[2/1989]
(10/1993)
10/1993
 
zobraziť
Vypísaných celkom 53 vozidiel, z toho:
  • vyradený: 44 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 5 vozidiel
  • zošrotovaný: 4 vozidlá

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Košice: 11 vozidiel
  • Moldava nad Bodvou: 11 vozidiel
  • Rožňava: 8 vozidiel
  • Spišská Nová Ves: 7 vozidiel
  • Krompachy: 5 vozidiel
  • Dobšiná: 2 vozidlá
  • Gelnica: 2 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 9. 4. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie