SAD Lučenec: vozidlá Iveco Crossway Line 10,8M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
LC-502CK 21817
VNE6035N50M021817
Iveco Crossway Line 10,8M 2014
(12/2014)
[12/2014]
(12/2023)
2024
 
zobraziť
LC-637CK 21815
VNE6035N10M021815
Iveco Crossway Line 10,8M 2014
(12/2014)
[12/2014]
(12/2023)
2024
 
zobraziť
LC-121CR 27001
VNE6035NX0M027001
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-522CR 27020
VNE6035N30M027020
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-560CR 27017
VNE6035N30M027017
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-591CR 26967
VNE6035N50M026967
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-644CR 27012
VNE6035N40M027012
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-655CR 27022
VNE6035N70M027022
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-656CR 27015
VNE6035NX0M027015
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-703CR 26997
VNE6035N30M026997
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-710CR 27007
VNE6035N00M027007
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-714CR 26977
VNE6035N80M026977
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-737CR 26976
VNE6035N60M026976
Iveco Crossway Line 10,8M 2016
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-098CV 30523
VNE6035N00M030523
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(6/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
LC-220CV 30528
VNE6035NX0M030528
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(6/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
LC-332CV 30520
VNE6035N50M030520
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(6/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
LC-453CV 30525
VNE6035N40M030525
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(6/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
LC-457CV 30526
VNE6035N60M030526
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(6/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
LC-473CV 30521
VNE6035N70M030521
Iveco Crossway Line 10,8M 2017
(6/2017)
[6/2017]
 
 
 
zobraziť
LC-149DD 37309
VNE6035N00M037309
Iveco Crossway Line 10,8M 2018
(12/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
LC-157DD 37311
VNE6035N00M037311
Iveco Crossway Line 10,8M 2018
(12/2018)
[12/2018]
 
 
 
zobraziť
LC-592DG 40876
VNE6035N60M040876
Iveco Crossway Line 10,8M 2019
(9/2019)
[9/2019]
 
 
 
zobraziť
LC-620DG 40875
VNE6035N40M040875
Iveco Crossway Line 10,8M 2019
(9/2019)
[9/2019]
 
 
 
zobraziť
LC-491DJ 44404
VNE6035N70M044404
Iveco Crossway Line 10,8M 2020
(7/2020)
[7/2020]
 
 
 
zobraziť
LC-559DJ 44393
VNE6035N60M044393
Iveco Crossway Line 10,8M 2020
(7/2020)
[30.7.2020]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 25 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 23 vozidiel
  • predaný inému dopravcovi: 2 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (23) majú približný priemerný vek 7 rokov.

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Lučenec: 9 vozidiel
  • Rimavská Sobota: 9 vozidiel
  • Tornaľa: 5 vozidiel
  • Revúca: 2 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 30. 3. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie