SAD Lučenec

terajší názov od 1993
skorší názov (od 1993): SAD Rimavská Sobota
skorší názov (od 1994): SAD Revúca
skorší názov (od 1993): SAD Rožňava
skorší názov: ČSAD Rožňava
skorší názov: ČSAD Lučenec
skorší názov: ČSAD Rimavská Sobota

staršie logá

skôr

doposiaľ
sídlo: Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.sadlc.sk
Štátny podnik ČSAD Lučenec vznikol v roku 1951 vyčlenením prevádzok Lučenec, Fiľakovo, Kriváň, Modrý Kameň, Poltár a Šahy z ČSAD Rimavská Sobota, založeného v roku 1949. V roku 1963 sa stal dopravným závodom 905 ČSAD Banská Bystrica a okrem hlavného závodu v Lučenci mal prevádzky Fiľakovo, Modrý Kameň a Poltár. Prevádzka Modrý Kameň bola v roku 1969 vyčlenená do nového dopravného závodu 913. Podnik ČSAD Rimavská Sobota sa stal dopravným závodom 909 ČSAD Banská Bystrica a okrem hlavného závodu v Rimavskej Sobote mal prevádzky Hnúšťa, Šafárikovo (dnešná Tornaľa) a Tisovec, posledná menovaná neskôr zanikla.
Podnik SAD Revúca bol do konca roku 1993 iba prevádzkou SAD Rožňava(dopravný závod 1008 ČSAD Košice). 1.1.1994 došlo k jej osamostatneniu do dopravného závodu 1017.

V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Banská Bystrica na štátny podnik. V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava ČSAD bola prevedená pod štátny podnik SAD Banská Bystrica, z ktorého boli v roku 1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Lučenec a SAD Rimavská Sobota. Zo SAD Košice bol v roku 1995 vyčlenený samostatný štátny podnik SAD Revúca.
V roku 1999 boli pričlenené SAD Revúca a SAD Rimavská Sobota k SAD Lučenec.
Spoločnosť SAD Lučenec bola v roku 2002 transformovaná na akciovú spoločnosť a väčšinový podiel v nej získal súkromný vlastník. Od 1.7.2004 sa zrušil odštepný závod Revúca a v tomto meste zostala, podobne ako v Tornali, sídliť len prevádzkareň podriadená OZ Rimavská Sobota.

Dopravca dnes zabezpečuje výkon prímestskej dopravy v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, diaľkové linky a mestskú dopravu v Lučenci a Rimavskej Sobote. čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Avia 1 vozidlo
LIAZ 1 vozidlo
Škoda 1 vozidlo
Agados 2 vozidlá
VZ VZ
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 663 vozidiel, z toho 658 v majetku a 5 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 22. 4. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie