DP mesta Považská Bystrica: vozidlá Iveco Urbanway 12M

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
PB-280CG
VNE4226N000306331
Iveco Urbanway 12M 2014
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-207CL
VNE4026M200308787
Iveco Urbanway 12M 2017
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-263CL
VNE4026M400308791
Iveco Urbanway 12M 2017
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-450CL
VNE4026M200308742
Iveco Urbanway 12M 2017
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-571CL
VNE4026M600308792
Iveco Urbanway 12M 2017
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-595CL
VNE4026M000308786
Iveco Urbanway 12M 2017
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-790CX
VNE4026M200310619
Iveco Urbanway 12M 2019
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-985DA
VNE4026M800311676
Iveco Urbanway 12M 2020
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-460DH
VNE4026M500313112
Iveco Urbanway 12M 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
PB-470DH
VNE4026M600313149
Iveco Urbanway 12M 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
PB-472DH
VNE4026M800313136
Iveco Urbanway 12M 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
PB-489DH
VNE4026M300313139
Iveco Urbanway 12M 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
PB-537DH
VNE4026M900313145
Iveco Urbanway 12M 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 13 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (13) majú približný priemerný vek 5,3 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 15. 6. 2022.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie