SAD Prešov

skorší názov (od 1995): SAD Lipany
skorší názov: SAD Bardejov
skorší názov: ČSAD Bardejov
skorší názov: ČSAD Prešov
sídlo: Košická 2, 080 69 Prešov
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)
web: www.sad-po.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Prešov (DZ 1007) a ČSAD Bardejov (DZ 1001) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Košice.
Pod ČSAD Bardejov patrili ďalšie dve prevádzky (Svidník a Giraltovce), pod ČSAD Prešov jedna (Lipany).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli od 1.7.1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Prešov (bývalý OZ 1007), SAD Bardejov (bývalý OZ 1001) a SAD Lipany (bývalý OZ 1015).

V roku 1998 bola k podniku SAD Prešov pripojená aj prevádzka Levoča, ktorá predtým patrila pod SAD Spišská Nová Ves.

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Prešov a prevádzka Levoča bola po novom začlenená pod SAD Poprad.

V roku 2001 došlo k transformácii SAD Prešov na akciovú spoločnosť.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Prešov, Bardejov a Sabinov, niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek a mestskú dopravu v Bardejove.

čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Autosan 1 vozidlo
Iveco 105 vozidiel
Karosa 280 vozidiel
Mercedes-Benz 25 vozidiel
Novoplan 5 vozidiel
Setra 7 vozidiel
SOR 66 vozidiel
Tedom 6 vozidiel
Troliga 9 vozidiel
Ikarus 11 vozidiel
Renault 2 vozidlá
Scania 1 vozidlo
Škoda 4 vozidlá
Avia 2 vozidlá
Daewoo 1 vozidlo
Škoda 1 vozidlo

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 531 vozidiel, z toho 529 v majetku a 2 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 12. 10. 2019.
Pokud máte jakékoliv doplnění, můžete nám jej napsat na e-mail nebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie