SAD Prešov

skorší názov: SAD Bardejov
skorší názov: ČSAD Bardejov
skorší názov: ČSAD Prešov
sídlo: Košická 2, 080 69 Prešov
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)
web: www.sad-po.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Prešov (DZ 1007) a ČSAD Bardejov (DZ 1001) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Košice.
Pod ČSAD Bardejov patrili ďalšie dve prevádzky (Svidník a Giraltovce), pod ČSAD Prešov jedna (Lipany).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli od 1.7.1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Prešov (bývalý OZ 1007), SAD Bardejov (bývalý OZ 1001) a SAD Lipany (bývalý OZ 1015).

V roku 1998 bola k podniku SAD Prešov pripojená aj prevádzka Levoča, ktorá predtým patrila pod SAD Spišská Nová Ves.

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Prešov a prevádzka Levoča bola po novom začlenená pod SAD Poprad.

V roku 2001 došlo k transformácii SAD Prešov na akciovú spoločnosť.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Prešov, Bardejov a Sabinov, niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek a mestskú dopravu v Bardejove.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Autobusy

500 vozidiel

Užitkové vozy

4 vozidlá
Avia 2 vozidlá
Intrall Lublin 1 vozidlo
Škoda 1 vozidlo

Osobní automobily

2 vozidlá

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 508 vozidiel, z toho 507 v majetku a 1 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 15. 2. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 72945 náhľad fotky 72943 náhľad fotky 72892 náhľad fotky 72886 náhľad fotky 72885 náhľad fotky 72884 náhľad fotky 72883 náhľad fotky 72882 náhľad fotky 72806 náhľad fotky 72793