SAD Zvolen

skorší názov: SAD Žiar nad Hronom
skorší názov: SAD Modrý Kameň
skorší názov: SAD Detva
skorší názov: SAD Krupina
skorší názov: ČSAD Zvolen
skorší názov: ČSAD Žiar nad Hronom
skorší názov: ČSAD Veľký Krtíš
skorší názov: ČSD Zvolen
sídlo: Balkán 53, 960 95 Zvolen
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.sadzv.sk

V súčasnosti ide o najväčišeho dopravcu pôsobiaceho na území Slovenskej republiky. S počtom cca. 500 prevádzkových autobusov a výkonom prímestskej dopravy na takmer 70% banskobystrického kraja je lídrom autobusovej dopravy na strednom Slovensku. Podnik je taktiež akcionárom Dopravného podniku mesta Banská Bystrica s približne 80 vozidlami verejnej dopravy.

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Zvolen (DZ 910) a ČSAD Žiar nad Hronom (DZ 911) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Banská Bystrica. Popri federalizácii ČSSR v roku 1968 došlo aj k vzniku okresu Veľký Krtíš, čo viedlo k založeniu podniku ČSAD Veľký Krtíš (DZ 913); v skutočnosti však išlo o bývalú prevádzku podniku ČSAD DZ 905 Lučenec v Modrom Kameni; ktorá funguje dodnes a prevádzka priamo vo Veľkom Krtíši nikdy neexistovala.
Pod ČSAD Zvolen patrili ďalšie dve prevádzky (Kriváň a Krupina), pod ČSAD Žiar nad Hronom dokonca tri (Banská Štiavnica, Kremnica a Žarnovica). Na prelome 70. a 80. rokov došlo k nahradeniu prevádzky Kriváň prevádzkou Detva a prevádzka Kremnica bola neskôr zrušená úplne.
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Banská Bystrica, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Zvolen (bývalý OZ 910), SAD Žiar nad Hronom (bývalý OZ 911), SAD Modrý Kameň (bývalý OZ 913), SAD Detva (bývalý OZ 916) a SAD Krupina (bývalý OZ 918).

V roku 1998 bola v dôsledku zlej finančnej situácie spoločnosť SAD Krupina naspäť zlúčená do štátneho podniku SAD Zvolen.

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) aj ostatné bývalé odštepné závody naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Zvolen.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Zvolen na akciovú spoločnosť.

Od 1. januára 2006 spoločnosť prebrala výkon MHD v Banskej Bystrici, ktorú dovtedy zabezpečovala SAD Banská Bystrica. V roku 2007 dopravca tiež odkúpil spoločnosti DIAGO a Dopravný podnik Brezno aj s celým vozidlovým parkom. Nakoniec v roku 2008 spoločnosť prebrala celý výkon prímestských liniek v okresoch Banská Bystrica a Brezno aj s prevádzkami, ktoré dovtedy vlastnila spoločnosť SAD Banská Bystrica.

V dnešnej dobe má spoločnosť prevádzky vo Zvolene, Detve, Modrom Kameni, Žarnovici, Žiari nad Hronom, Banskej Bystrici a Brezne. Prevádzky Krupina a Banská Štiavnica sa včlenili pod prevádzky Zvolen a Žarnovica. Dopravca zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica a Brezno, mestskú hromadnú dopravu vo Zvolene, Banskej Bystrici, Brezne, Žiari nad Hronom a Novej Bani a tiež niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek do Českej republiky.

Najmasívnejšia obnova vozidlového parku v počte vyše 250ks sa uskutočnila v obdobií od leta 2009 do jesene 2012 a počas tohto obdobia bola vymenená veľká časť autobusov po životnosti za nové, predovšetkým značky Iveco Irisbus a jedného diaľkového autobusu SlovBus SB 235.01 Patria vyrábaného v hale v areáli vlastnej prevádzky v Detve. K ďalšej obnove došlo na jeseň 2014, kedy bolo zakúpených celkom 41 nových autobusov značky Iveco, z toho 2 diaľkové Magelysy PRO, 4 mestské Citelisy 12M CNG, 7 prímestských low-entry autobusov Crossway LE Line 10,8M a 28 prímestských strednepodlažných autobusov Crossway Line 10,8M. Posledné dva menované typy boli zakúpené vo verzií Euro 6, rovnako ako dodávka z konca roku 2015. Tú tvorilo spolu 32 Crosswayov - 5 bývalých predvádzačiek (2ks Crossway Line 12M, po jednom kuse Crossway PRO 12M, Crossway Line 10,8M a Crossway LE 10,8M) a 27 úplne nových autobusov (1ks Crossway Line 12M, 23ks Crossway Line 10,8M a 1ks Crossway LE Line 10,8M).

čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500