Karosa C 734.40 #317 EČV SN-519AU SAD - Košická dopravná spoločnosť