Karosa C 934.1351 EČV RV-965AB SAD - Košická dopravná spoločnosť