Karosa C 956.1076 Axer 12,8M EČV/ŠPZ IL-837CJ Jozef Harňák
Žiar nad Hronom, ulica M. Chrásteka