Karosa C 956.1074 Axer 12M EČV/ŠPZ LC-929CU Obec Radzovce
Žiar nad Hronom, ulica M. Chrásteka