Škoda 15 Tr 07/7 #1512 DP Banská Bystrica
Škoda 30 Tr SOR #3014 DP Banská Bystrica
zastávka Železničná stanica
Banská Bystrica-železničná stanica