Škoda 30 Tr SOR #3020 DP Banská Bystrica l. 4
zastávka Železničná stanica
Banská Bystrica-železničná stanica