Bova Futura FHD 12.380 EČV PB-04019 ROŠERO-P
Spišská Nová Ves