Iveco Crossway LE 12M EČV KE-931GG eurobus
zastávka Novoveská Huta,Poľovník
Spišská Nová Ves-Novoveská Huta, ulica Rybničná