Škoda Perun 26SH01 #351 EČV ZA-775IB DP Žilina 20
Žilina-Vlčince, ulica Obchodná