zastávka Hrobákova
Bratislava-Petržalka, ulica Osuského