DP Bratislava: tramvaje Škoda 30T1 ForCity Plus

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7503 10141 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(16.3.2015)
[3.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7504 10142 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(23.3.2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7505 10143 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(30.3.2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7506 10144 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(4/2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7507 10145 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(22.4.2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7508 10146 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(29.4.2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7509 10147 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(6.5.2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7510 10148 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(5/2015)
[3.7.2015]
 
 
 
zobraziť
7511 10149 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(5/2015)
[3.7.2015]
 
 
 
zobraziť
7512 10150 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(6/2015)
[3.7.2015]
 
 
 
zobraziť
7513 10151 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(6/2015)
[3.7.2015]
 
 
 
zobraziť
7514 10152 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(11.6.2015)
[25.7.2015]
 
 
 
zobraziť
7515 10153 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(6/2015)
[25.7.2015]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 13 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (13) majú približný priemerný vek 9 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 16. 8. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie