Železničná spoločnosť Slovensko: vozidlá Stadler GTW 2/6

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
425 951-1 VR-2000-EJ-HV 01 Stadler GTW 2/6 2000
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 952-9 VR-2000-EJ-HV 02 Stadler GTW 2/6 2001
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 953-7 VR-2000-EJ-HV 03 Stadler GTW 2/6 2001
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 954-5 VR-2000-EJ-HV 04 Stadler GTW 2/6 2001
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 955-2 VR-2000-EJ-HV 05 Stadler GTW 2/6 2001
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 956-0 VR-2000-EJ-HV 06 Stadler GTW 2/6 2002
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 957-8 VR-2000-EJ-HV 07 Stadler GTW 2/6 2002
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 958-6 VR-2000-EJ-HV 08 Stadler GTW 2/6 2002
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 959-4 VR-2000-EJ-HV 09 Stadler GTW 2/6 2002
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 960-2 VR-2000-EJ-HV 10 Stadler GTW 2/6 2002
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 961-0 VR-2000-EJ-HV 11 Stadler GTW 2/6 2002
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 962-8 VR-2000-EJ-HV 12 Stadler GTW 2/6 2002
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 963-6 VR-2000-EJ-HV 13 Stadler GTW 2/6 2002
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 964-4 VR-2000-EJ-HV 14 Stadler GTW 2/6 2002
(2002)
[2002]
 
 
 
zobraziť
425 965-1 VR-2000-EJ-HV 15 Stadler GTW 2/6 2006
(2006)
[2006]
 
 
 
zobraziť
495 951-6 Stadler GTW 2/6 2020
(1/2021)
[2021]
 
 
 
zobraziť
495 952-4 Stadler GTW 2/6 2020
(1/2021)
[12/2021]
 
 
 
zobraziť
495 953-2 Stadler GTW 2/6 2021
(2021)
[12/2021]
 
 
 
zobraziť
495 954-0 Stadler GTW 2/6 2021
(2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
495 955-7 Stadler GTW 2/6 2021
(7/2021)
[2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 20 vozidiel, všetky v stave v prevádzke.

Vypísané prevádzkové vozidlá (20) majú približný priemerný vek 17,5 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Poprad.

Posledná aktualizácia vozidiel: 20. 2. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie