Slovak Lines: vozidlá Setra S 417 UL/2 Business

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
BT-683AI 108
WKK63338313802229
Setra S 417 UL/2 Business 2020
(8/2020)
[8/2020]
(6/2023)
 
 
zobraziť
BT-191AX 109
WKK63338313802230
Setra S 417 UL/2 Business 2020
(8/2020)
[8/2020]
 
 
 
zobraziť
BT-196AX 107
WKK63338313802228
Setra S 417 UL/2 Business 2020
(8/2020)
[8/2020]
 
 
 
zobraziť
BT-575AX 106
WKK63338313802227
Setra S 417 UL/2 Business 2020
(8/2020)
[8/2020]
 
 
 
zobraziť
BT-580AX 105
WKK63338313802226
Setra S 417 UL/2 Business 2020
(8/2020)
[8/2020]
 
 
 
zobraziť
BT-336CN 110
WKK63338313802231
Setra S 417 UL/2 Business 2020
(5/2021)
[6/2021]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 6 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 4 vozidlá
  • zapožičaný: 2 vozidlá

Vypísané prevádzkové vozidlá (6) majú približný priemerný vek 4 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Slovak Lines Express.

Posledná aktualizácia vozidiel: 11. 12. 2023.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie