SAD Poprad

skorší názov: SAD Kežmarok
skorší názov: ČSAD Poprad
sídlo: Wolkerova 466, 058 49 Poprad
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)
web: www.sadpp.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravný závod ČSAD Poprad (DZ 1006) vznikol k 1.7.1960 ako organizačná jednotka krajského podniku ČSAD, n.p. Košice.
Pod ČSAD Poprad patrili ďalšie tri prevádzky (Kežmarok, Stará Ľubovňa a Spišská Stará Ves).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD, OZ 1012 Stará Ľubovňa bol vyčlenený do samostatného podniku SAD Stará Ľubovňa, ktorý bol k 1.12.1995 sprivatizovaný a funguje ďalej pod názvom BUS Karpaty a ostatná osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Košice, z ktorého odštepných závodov boli k 1.7.1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Poprad (bývalý OZ 1006) a SAD Kežmarok (bývalý OZ 1014).

Od 1.7.1998 zanikol štátny podnik SAD Kežmarok a bol pričlenený k SAD Poprad

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Poprad a zároveň k nemu bola pripojená aj prevádzka Levoča z podniku SAD Prešov (do roku 1998 patrila pod SAD Spišská Nová Ves).

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Poprad na akciovú spoločnosť.

Dopravca dnes zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča a tiež MHD v mestách Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Autobusy

393 vozidiel

Užitkové vozy

14 vozidiel
DAF 1 vozidlo
Gopo 1 vozidlo
? ?
IFA 1 vozidlo
Mitsubishi 1 vozidlo
Škoda 3 vozidlá
Avia 6 vozidiel
Daewoo 1 vozidlo

Osobní automobily

12 vozidiel

Přívěsy

2 vozidlá
Gopo 2 vozidlá

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 439 vozidiel, z toho 422 v majetku a 17 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 19. 4. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 75843 náhľad fotky 75855 náhľad fotky 75288 náhľad fotky 75388 náhľad fotky 74274 náhľad fotky 74273 náhľad fotky 73783 náhľad fotky 73759 náhľad fotky 73769 náhľad fotky 73770