SAD Poprad

terajší názov od 1993
skorší názov: SAD Kežmarok
skorší názov: SAD Prešov
skorší názov: SAD Spišská Nová Ves
skorší názov: ČSAD Spišská Nová Ves
skorší názov: ČSAD Poprad
sídlo: Wolkerova 466, 058 49 Poprad
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)
web: www.sadpp.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravný závod ČSAD Poprad (DZ 1006) vznikol k 1.7.1960 ako organizačná jednotka krajského podniku ČSAD, n.p. Košice.
Pod ČSAD Poprad patrili ďalšie tri prevádzky (Kežmarok, Stará Ľubovňa a Spišská Stará Ves).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD, OZ 1012 Stará Ľubovňa bol vyčlenený do samostatného podniku SAD Stará Ľubovňa, ktorý bol k 1.12.1995 sprivatizovaný a funguje ďalej pod názvom BUS Karpaty a ostatná osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Košice, z ktorého odštepných závodov boli k 1.7.1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Poprad (bývalý OZ 1006) a SAD Kežmarok (bývalý OZ 1014).

Od 1.7.1998 zanikol štátny podnik SAD Kežmarok a bol pričlenený k SAD Poprad

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Poprad a zároveň k nemu bola pripojená aj prevádzka Levoča z podniku SAD Prešov (do roku 1998 patrila pod SAD Spišská Nová Ves).

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Poprad na akciovú spoločnosť.

Dopravca dnes zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča a tiež MHD v mestách Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča. V minulosti zabezpečoval i diaľkovú linku 706803 Spišká Stará Ves - Praha, tá však bola k 1.10.2007 zrušená.

čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
DAF 1 vozidlo
Gopo 1 vozidlo
? ?
Mitsubishi 1 vozidlo
Avia 6 vozidiel
Daewoo 1 vozidlo
IFA 1 vozidlo
Škoda 3 vozidlá
Zetor 1 vozidlo
? ?
Gopo 2 vozidlá

Zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 533 vozidiel, z toho 527 v majetku a 6 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: dnes.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie