Arriva Nitra

skorší názov: Veolia Transport Nitra
skorší názov: SAD Nitra
skorší názov: SAD Topoľčany
skorší názov: SAD Zlaté Moravce
skorší názov: SAD Vráble
skorší názov: ČSAD Nitra
skorší názov: ČSAD Topoľčany
sídlo: Štúrova 72, 949 44 Nitra
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.arrivanitra.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Nitra (DZ 807) a ČSAD Topoľčany (DZ 810) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava.
Pod ČSAD Nitra patrili ďalšie dve prevádzky (Vráble a Zlaté Moravce), pod ČSAD Topoľčany zase prevádzka Partizánske (v roku 1999 pripojená k SAD Prievidza).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Nitra (bývalý OZ 807), SAD Topoľčany (bývalý OZ 810), SAD Zlaté Moravce (bývalý OZ 823) a SAD Vráble (bývalý OZ 824).

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Nitra.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Nitra na akciovú spoločnosť. Neskôr, v roku 2005 bola spoločnosť odpredaná francúzskej skupine Connex (pripojená k českej filiálke Connexu)

V júli 2008 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Nitra na Veolia Transport Nitra v dôsledku odpredaja materskej českej filiálky Connexu a jej zmeny názvu na Veolia Transport Central Europe.

V júli 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti z Veolia Transport Nitra na ARRIVA Nitra v dôsledku odpredaja Veolia Transport Central Europe britskému koncernu Arriva (od roku 2010 súčasťnou korporácie Deutsche Bahn) a následnému vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce a MHD v mestách Nitra, Topoľčany, Vráble a Zlaté Moravce.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Autobusy

873 vozidiel
Isuzu 1 vozidlo
Iveco 65 vozidiel
Karosa 516 vozidiel
MAN 15 vozidiel
Mercedes-Benz 31 vozidiel
Scania 9 vozidiel
Solaris 6 vozidiel
SOR 149 vozidiel
Van Hool 18 vozidiel
Granus 7 vozidiel
Ikarus 51 vozidiel
Renault 4 vozidlá
Zliner 1 vozidlo

Autobusové vleky

1 vozidlo
Vezeko 1 vozidlo

Užitkové vozy

3 vozidlá
Avia 1 vozidlo
Tatra 1 vozidlo
Praga 1 vozidlo
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 937 vozidiel, z toho 877 v majetku a 60 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 19. 4. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 76333 náhľad fotky 76013 náhľad fotky 76014 náhľad fotky 76017 náhľad fotky 76018 náhľad fotky 76102 náhľad fotky 76103 náhľad fotky 76104 náhľad fotky 76111 náhľad fotky 76110