Arriva Nitra

terajší názov od 2013
skorší názov (od 2008): Veolia Transport Nitra
skorší názov (od 1993): SAD Nitra
skorší názov (od 1993): SAD Topoľčany
skorší názov (od 1993): SAD Zlaté Moravce
skorší názov (od 1993): SAD Vráble
skorší názov (od 1989): ČSAD Vráble
skorší názov (od 1989): ČSAD Zlaté Moravce
skorší názov: ČSAD Nitra
skorší názov: ČSAD Topoľčany

staršie logá

do 1993

1993 - 2008

2008 - 2013

2013 - 2017

od 2017
sídlo: Štúrova 72, 949 44 Nitra
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.arrivanitra.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Nitra (DZ 807) a ČSAD Topoľčany (DZ 810) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava.
Pod ČSAD Nitra boli organizačne začlenené ešte prevádzky Vráble a Zlaté Moravce, pod ČSAD Topoľčany prevádzky Bánovce nad Bebravou a Partizánske (obe sa neskôr stali súčasťou SAD Prievidza).
V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik a zároveň došlo k osamostatneniu prevádzok Vráble a Zlaté Moravce do samostatných dopravných závodov.
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Nitra (bývalý OZ 807), SAD Topoľčany (bývalý OZ 810), SAD Zlaté Moravce (bývalý OZ 823) a SAD Vráble (bývalý OZ 824).

V roku 1999 však boli v rámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Nitra.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Nitra na akciovú spoločnosť. K 1. 1. 2004 bola zrušená prevádzka Vráble jej zlúčením s prevádzkou Zlaté Moravce. V roku 2005 bola spoločnosť odpredaná francúzskej skupine Connex (pripojená k českej filiálke Connexu).

V júli 2008 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Nitra na Veolia Transport Nitra v dôsledku odpredaja materskej českej filiálky Connexu a jej zmeny názvu na Veolia Transport Central Europe.

V júli 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti z Veolia Transport Nitra na ARRIVA Nitra v dôsledku odpredaja Veolia Transport Central Europe britskému koncernu Arriva (od roku 2010 súčasťnou korporácie Deutsche Bahn) a následnému vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce a MHD v mestách Nitra, Topoľčany, Vráble a Zlaté Moravce.

čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Autobusy

1353 vozidiel prehľad vozidiel
Egyedi 1 vozidlo
Iveco 66 vozidiel
Karosa 844 vozidiel
MAN 15 vozidiel
Mercedes-Benz 31 vozidiel
Scania 9 vozidiel
Solaris 6 vozidiel
SOR 170 vozidiel
Van Hool 18 vozidiel
Granus 7 vozidiel
Ikarus 100 vozidiel
Isuzu 1 vozidlo
Jelcz 15 vozidiel
Renault 6 vozidiel
Škoda 63 vozidiel
Zliner 1 vozidlo
Vezeko 1 vozidlo
Jelcz 4 vozidlá
Avia 1 vozidlo
Multicar 1 vozidlo
Praga 1 vozidlo
Tatra 1 vozidlo
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 1421 vozidiel, z toho 1362 v majetku a 59 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 12. 10. 2021.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie