Arriva Nitra

terajší názov od 2013
skorší názov (od 2008): Veolia Transport Nitra
skorší názov: SAD Nitra
skorší názov: SAD Topoľčany
skorší názov: SAD Zlaté Moravce
skorší názov: SAD Vráble
skorší názov: ČSAD Nitra
skorší názov: ČSAD Topoľčany
sídlo: Štúrova 72, 949 44 Nitra
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.arrivanitra.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Nitra (DZ 807) a ČSAD Topoľčany (DZ 810) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava.
Pod ČSAD Nitra patrili ďalšie dve prevádzky (Vráble a Zlaté Moravce), pod ČSAD Topoľčany zase prevádzka Partizánske (v roku 1999 pripojená k SAD Prievidza).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Nitra (bývalý OZ 807), SAD Topoľčany (bývalý OZ 810), SAD Zlaté Moravce (bývalý OZ 823) a SAD Vráble (bývalý OZ 824).

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Nitra.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Nitra na akciovú spoločnosť. Neskôr, v roku 2005 bola spoločnosť odpredaná francúzskej skupine Connex (pripojená k českej filiálke Connexu)

V júli 2008 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Nitra na Veolia Transport Nitra v dôsledku odpredaja materskej českej filiálky Connexu a jej zmeny názvu na Veolia Transport Central Europe.

V júli 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti z Veolia Transport Nitra na ARRIVA Nitra v dôsledku odpredaja Veolia Transport Central Europe britskému koncernu Arriva (od roku 2010 súčasťnou korporácie Deutsche Bahn) a následnému vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce a MHD v mestách Nitra, Topoľčany, Vráble a Zlaté Moravce.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Autobusy

920 vozidiel
Isuzu 1 vozidlo
Iveco 66 vozidiel
Karosa 533 vozidiel
MAN 15 vozidiel
Mercedes-Benz 31 vozidiel
Scania 9 vozidiel
Solaris 6 vozidiel
SOR 149 vozidiel
Van Hool 18 vozidiel
Granus 7 vozidiel
Ikarus 80 vozidiel
Renault 4 vozidlá
Zliner 1 vozidlo

Autobusové vleky

1 vozidlo
Vezeko 1 vozidlo

Užitkové vozy

3 vozidlá
Avia 1 vozidlo
Tatra 1 vozidlo
Praga 1 vozidlo
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 984 vozidiel, z toho 924 v majetku a 60 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 14. 8. 2019.

Rýchle vyhľadávanie