DP Bratislava: tramvaje Škoda

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
7401 10124 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(17.2.2015)
[28.4.2015]
 
 
 
zobraziť
7402 10125 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(1.7.2015)
[8.8.2015]
 
 
 
zobraziť
7403 10126 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(6/2015)
[8.8.2015]
 
 
 
zobraziť
7404 10127 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(8.7.2015)
[8.8.2015]
 
 
 
zobraziť
7501 10139 Škoda 30T0 ForCity Plus 2014
(2.11.2014)
[25.4.2015]
 
 
 
zobraziť
7502 10140 Škoda 30T0 ForCity Plus 2014
(16.3.2015)
[9.5.2015]
 
 
 
zobraziť
7503 10141 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(16.3.2015)
[3.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7504 10142 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(23.3.2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7505 10143 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(30.3.2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7506 10144 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(4/2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7507 10145 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(22.4.2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7508 10146 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(29.4.2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7509 10147 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(6.5.2015)
[1.6.2015]
 
 
 
zobraziť
7510 10148 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(5/2015)
[3.7.2015]
 
 
 
zobraziť
7511 10149 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(5/2015)
[3.7.2015]
 
 
 
zobraziť
7512 10150 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(6/2015)
[3.7.2015]
 
 
 
zobraziť
7513 10151 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(6/2015)
[3.7.2015]
 
 
 
zobraziť
7514 10152 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(11.6.2015)
[25.7.2015]
 
 
 
zobraziť
7515 10153 Škoda 30T1 ForCity Plus 2015
(6/2015)
[25.7.2015]
 
 
 
zobraziť
7405 10128 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(16.7.2015)
[4.9.2015]
 
 
 
zobraziť
7406 10129 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(16.7.2015)
[4.9.2015]
 
 
 
zobraziť
7407 10130 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(7/2015)
[4.9.2015]
 
 
 
zobraziť
7408 10131 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(7/2015)
[4.9.2015]
 
 
 
zobraziť
7409 10132 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(7/2015)
[4.9.2015]
 
 
 
zobraziť
7410 10133 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
7411 10134 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
7412 10135 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
7413 10136 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
7414 10137 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
7415 10138 Škoda 29T1 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[2.10.2015]
 
 
 
zobraziť
7516 10198 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[7.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7517 10199 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[7.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7518 10200 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(9/2015)
[7.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7519 10201 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(10/2015)
[7.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7520 10202 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(10/2015)
[7.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7521 10203 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(16.10.2015)
[9.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7522 10204 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(10/2015)
[9.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7523 10205 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(10/2015)
[8.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7524 10206 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(2015)
[8.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7525 10207 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(2015)
[8.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7526 10208 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(11/2015)
[9.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7527 10209 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(11/2015)
[8.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7528 10210 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(11/2015)
[12.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7529 10211 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(24.11.2015)
[12.12.2015]
 
 
 
zobraziť
7530 10212 Škoda 30T2 ForCity Plus 2015
(25.11.2015)
[15.1.2016]
 
 
 
zobraziť
7416 10213 Škoda 29T2 ForCity Plus 2015
(12/2015)
[12.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7417 10214 Škoda 29T2 ForCity Plus 2015
(12/2015)
[15.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7418 10215 Škoda 29T2 ForCity Plus 2015
(1/2016)
[11.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7419 10216 Škoda 29T2 ForCity Plus 2015
(1/2016)
[11.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7420 10217 Škoda 29T2 ForCity Plus 2015
(1/2016)
[11.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7421 10218 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(1/2016)
[11.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7422 10219 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(1/2016)
[11.2.2016]
 
 
 
zobraziť
7423 10220 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(2/2016)
[10.3.2016]
 
 
 
zobraziť
7424 10221 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(2/2016)
[10.3.2016]
 
 
 
zobraziť
7425 10222 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(17.2.2016)
[10.3.2016]
 
 
 
zobraziť
7426 10223 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(2/2016)
[11.3.2016]
 
 
 
zobraziť
7427 10224 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(3.3.2016)
[26.4.2016]
 
 
 
zobraziť
7428 10225 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(3/2016)
[26.4.2016]
 
 
 
zobraziť
7429 10226 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(24.3.2016)
[27.4.2016]
 
 
 
zobraziť
7430 10227 Škoda 29T2 ForCity Plus 2016
(8.4.2016)
[13.5.2016]
 
 
 
zobraziť
7431 10932 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(4.8.2023)
[30.9.2023]
 
 
 
zobraziť
7432 10933 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(14.8.2023)
[16.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7433 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(8/2023)
[1.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7434 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(9/2023)
[31.1.2024]
 
 
 
zobraziť
7435 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(9/2023)
[31.1.2024]
 
 
 
zobraziť
7436 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(10/2023)
[10.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7437 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(13.10.2023)
[26.1.2024]
 
 
 
zobraziť
7438 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(19.10.2023)
[15.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7439 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(26.10.2023)
[27.1.2024]
 
 
 
zobraziť
7440 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(1.11.2023)
[22.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7441 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(8.11.2023)
[21.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7442 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(16.11.2023)
[30.1.2024]
 
 
 
zobraziť
7443 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(21.11.2023)
[21.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7444 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(23.11.2023)
[15.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7445 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(25.11.2023)
[16.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7446 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(27.11.2023)
[17.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7447 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(1.12.2023)
[9.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7448 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(6.12.2023)
[16.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7449 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(9.12.2023)
[9.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7450 Škoda 29T3 ForCity Plus 2023
(12.12.2023)
[9.2.2024]
 
 
 
zobraziť
7532 Škoda 30T3 ForCity Plus 2024
(8.3.2024)
 
 
 
 
zobraziť
7531 Škoda 30T3 ForCity Plus 2024
(12.3.2024)
 
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 82 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 79 vozidiel
  • doposiaľ nezaradený do prevádzky: 2 vozidlá
  • odstavený (dočasne): 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (80) majú približný priemerný vek 6,9 rokov.

Všetky vozidlá sú z prevádzkarne Vozovňa Jurajov dvor.

Posledná aktualizácia vozidiel: 12. 3. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie