zastávka Štefánikovo námestie
Žilina, ulica 1.mája