Iveco Crossway 10,6M EČV/ŠPZ ZA-607DJ SAD Žilina
Žilina