Karosa C 954E.1360 EČV/ŠPZ ZA-587CX SAD Žilina
Žilina