Vozidlo SAD Zvolen ZV-357CE (Karosa B 952E.1716)

EČV (ŠPZ) E52 63E 24.11.2004-3.12.2004 u DP mesta Banská Bystrica
BB-651BU 3.12.2004-12/2010 u DP mesta Banská Bystrica
ZV-357CE od 12/2010 u SAD Zvolen
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca Karosa
Typ Karosa B 952E.1716
Výrobné číslo 8864
VIN TMKB217164M008864
Rok výroby 2004
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DP mesta Banská Bystrica, predtým Mestská hromadná doprava Banská Bystrica dodaný: 11/2004 zaradený: 2008 odstavený: 8/2010 vyradený: 12/2010
Vozovňa Kremnička 2008-2010
prenajatý SAD BBDS zaradený: 12/2004 vyradený: 12/2005
B. Bystrica - MHD 2004-2005
prenajatý SAD Zvolen zaradený: 2/2006 vyradený: 12/2007
Banská Bystrica 2/2006-12/2007
prenajatý SAD Zvolen zaradený: 9/2010 vyradený: 12/2010
Brezno 9/2010-12/2010
2. SAD Zvolen dodaný: 12/2010 zaradený: 12/2010
Brezno 12/2010-10/2018
Zvolen 10/2018-dosud
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DP mesta Banská Bystrica, predtým Mestská hromadná doprava Banská Bystrica dodaný: 11/2004 zaradený: 2008 odstavený: 8/2010 vyradený: 12/2010
Vozovňa Kremnička 2008-2010
prenajatý SAD BBDS zaradený: 12/2004 vyradený: 12/2005
B. Bystrica - MHD 2004-2005
prenajatý SAD Zvolen zaradený: 2/2006 vyradený: 12/2007
Banská Bystrica 2/2006-12/2007
prenajatý SAD Zvolen zaradený: 9/2010 vyradený: 12/2010
Brezno 9/2010-12/2010
2. SAD Zvolen dodaný: 12/2010 zaradený: 12/2010
Brezno 12/2010-10/2018
Zvolen 10/2018-dosud
Posledná aktualizácia vozidla: 9. 3. 2021.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie