DP mesta Košice: tramvaje ČKD Tatra T3SUCS

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
356 173205 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[20.1.1984]
(23.12.2014)
23.11.2016
 
zobraziť
357 173208 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[20.1.1984]
(18.2.2015)
10.5.2017
 
zobraziť
358 173213 ČKD Tatra T3SUCS 1983
 
[1983]
 
2009
 
zobraziť
359 173212 ČKD Tatra T3Mod 1983
(1983)
[20.1.1984]
(2005)
 
 
zobraziť
360 173207 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[20.1.1984]
(10/2003)
9.11.2009
[7/2010]
zobraziť
361 173204 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[20.1.1984]
(30.4.2015)
10.5.2017
 
zobraziť
362 173201 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[20.1.1984]
(23.12.2014)
1.11.2017
 
zobraziť
363 173202 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[20.1.1984]
(18.2.2015)
10.5.2017
 
zobraziť
364 173210 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[20.1.1984]
(30.4.2015)
10.5.2017
[8/2020]
zobraziť
365 173209 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[20.1.1984]
(8/2001)
12.11.2002
[6/2004]
zobraziť
366 173206 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[20.1.1984]
(10/2003)
9.11.2009
[2010]
zobraziť
367 173211 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[8.2.1984]
(18.2.2015)
10.5.2017
 
zobraziť
368 173203 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[8.2.1984]
(2005)
3.3.2014
 
zobraziť
369 173195 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[8.2.1984]
(2005)
3.3.2014
[2014]
zobraziť
370 173200 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[8.2.1984]
(16.7.2004)
3.3.2014
[4/2014]
zobraziť
371 173196 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[8.2.1984]
(16.7.2004)
3.3.2014
[4/2014]
zobraziť
372 173199 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[8.2.1984]
(16.7.2004)
3.3.2014
[4/2014]
zobraziť
373 173198 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[8.2.1984]
(16.7.2004)
3.3.2014
[4/2014]
zobraziť
374 173197 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1983)
[8.2.1984]
(16.7.2004)
9.3.2011
 
zobraziť
375 173214 ČKD Tatra T3SUCS 1983
(1984)
[8.2.1984]
(16.7.2004)
3.3.2014
[4/2014]
zobraziť
376 175203 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[24.2.1986]
(24.12.2014)
1.11.2017
 
zobraziť
377 175204 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[24.2.1986]
(24.12.2014)
21.4.2017
 
zobraziť
378 175199 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[24.2.1986]
(23.12.2014)
1.11.2017
 
zobraziť
379 175206 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[24.2.1986]
(16.7.2004)
3.3.2014
[4/2014]
zobraziť
380 175201 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[24.2.1986]
(23.12.2014)
23.11.2016
 
zobraziť
381 175202 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(4.1.2017)
 
 
zobraziť
382 175197 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(23.12.2014)
21.4.2017
 
zobraziť
383 175200 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(4.1.2017)
 
 
zobraziť
384 175268 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(23.12.2014)
1.11.2017
 
zobraziť
385 175269 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(23.12.2014)
1.11.2017
 
zobraziť
386 175271 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(23.12.2014)
23.11.2016
 
zobraziť
387 175273 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(23.12.2014)
23.11.2016
 
zobraziť
388 175272 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(24.12.2014)
23.11.2016
 
zobraziť
389 175270 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(24.12.2014)
23.11.2016
 
zobraziť
390 175278 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(24.12.2014)
1.11.2017
 
zobraziť
391 175276 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(24.12.2014)
1.11.2017
 
zobraziť
392 175198 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(26.2.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
393 175207 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(26.2.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
394 175283 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[24.2.1986]
(2.3.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
395 175286 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[24.2.1986]
(2.3.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
396 175280 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(30.4.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
397 175277 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(30.4.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
398 175291 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[15.4.1986]
(9.1.2015)
1.11.2017
 
zobraziť
399 175275 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[15.4.1986]
(9.1.2015)
21.4.2017
 
zobraziť
400 175208 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(30.4.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
401 175285 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[19.3.1986]
(30.4.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
402 175209 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[15.4.1986]
(29.12.2015)
23.11.2016
 
zobraziť
403 175205 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[15.4.1986]
(31.12.2015)
10.5.2017
 
zobraziť
404 175282 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[15.4.1986]
(26.8.2015)
10.5.2017
 
zobraziť
405 175281 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[15.4.1986]
(26.8.2015)
21.4.2017
 
zobraziť
406 175279 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[15.4.1986]
(30.4.2015)
1.11.2017
 
zobraziť
407 175284 ČKD Tatra T3SUCS 1986
(1986)
[15.4.1986]
(30.4.2015)
21.4.2017
 
zobraziť
408 176979 ČKD Tatra T3SUCS 1987
(1987)
[16.2.1988]
(30.4.2015)
21.4.2017
 
zobraziť
409 176977 ČKD Tatra T3SUCS 1987
(1987)
[16.2.1988]
(30.4.2015)
21.4.2017
 
zobraziť
410 176978 ČKD Tatra T3SUCS 1987
(1987)
[16.2.1988]
(20.2.2015)
10.5.2017
 
zobraziť
411 176981 ČKD Tatra T3SUCS 1987
(1987)
[16.2.1988]
(20.2.2015)
10.5.2017
 
zobraziť
412 176983 ČKD Tatra T3SUCS 1987
(1987)
[16.2.1988]
(24.2.2015)
10.5.2017
 
zobraziť
413 176980 ČKD Tatra T3SUCS 1987
(1987)
[16.2.1988]
(24.2.2015)
10.5.2017
 
zobraziť
414 176982 ČKD Tatra T3SUCS 1987
(1987)
[16.2.1988]
(30.4.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
415 178435 ČKD Tatra T3SUCS 1989
(1989)
[31.10.1989]
(30.4.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
416 178439 ČKD Tatra T3SUCS 1989
(1989)
[14.11.1989]
(30.4.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
417 178437 ČKD Tatra T3SUCS 1989
(1989)
[31.10.1989]
(28.5.2015)
1.11.2017
 
zobraziť
418 178436 ČKD Tatra T3SUCS 1989
(1989)
[31.10.1989]
(12.11.2016)
17.11.2016
 
zobraziť
419 178443 ČKD Tatra T3SUCS 1989
(1989)
[31.10.1989]
(29.12.2015)
21.4.2017
 
zobraziť
420 178442 ČKD Tatra T3SUCS 1989
(1989)
[31.10.1989]
(22.10.2015)
21.4.2017
 
zobraziť
421 178440 ČKD Tatra T3SUCS 1989
(1989)
[14.11.1989]
(29.12.2015)
23.11.2016
 
zobraziť
422 178444 ČKD Tatra T3SUCS 1989
(1989)
[14.11.1989]
(30.12.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
423 178441 ČKD Tatra T3SUCS 1989
(1989)
[14.11.1989]
(30.4.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
424 178438 ČKD Tatra T3SUCS 1989
(1989)
[14.11.1989]
(30.4.2015)
17.11.2016
 
zobraziť
Vypísaných celkom 69 vozidiel, z toho:
  • predaný inému dopravcovi: 53 vozidiel
  • zošrotovaný: 10 vozidiel
  • vyradený: 3 vozidlá
  • historické/múzejné vozidlo: 2 vozidlá
  • definitívne odstavený: 1 vozidlo

Počty vozidiel podľa prevádzkarní:

  • Bardejovská: 66 vozidiel
  • Vlečka USS: 3 vozidlá
Posledná aktualizácia vozidiel: 9. 3. 2024.
filtry | vysvetlivky | rýchle vyhľadávanie
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo dlhodobo odstavený definitívne odstavený vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy

Rýchle vyhľadávanie